ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ελ. Βενιζέλου 131, Νέα Ιωνία
τ.κ. 14231, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 27 54 975

e-mail

info@nikolas-ker.gr